Mēs piedāvājam veģetatīvi pavairotus smiltsērkšķu kailsakņu stādus, kuru vecums ir viens vai divi gadi. Stādus audzējam tikai atklāta lauka apstākļos, kas nodrošina to izturību pret temperatūras un gaisa mitruma svārstībām. Stādu audzēšanā nelietojam mehānismus, bet gan saudzīgu roku darbu, kas garantē katra izaudzētā stāda augstu kvalitāti.

Šķirnes ir piemērotas audzēšanai mērenā klimata joslā.

Audzētava ir pakļauta Valsts augu aizsardzības dienesta regulārai kontrolei, kas garantē realizēto stādu fitosanitāro drošību.

Stādus izrokam un realizējam tikai pavasarī, lai sekmētu to labāku pārziemošanu un saglabātu kvalitāti, saīsinot laiku no izrakšanas audzētavā līdz iestādīšanai klienta dārzā. Pirms realizācijas stādus neizplaukušus uzglabājam telpā ar kontrolētu mikroklimatu.

Marija Brūvele (Mary)

Krūms vidēja auguma, ērkšķu ļoti maz. Ērkšķu vidējais skaits uz 10 cm dzinuma garuma ir 1,2. Augļi blīvās augļkopās, gaiši oranži, 100 augļu masa 50 – 80 g*. Latvijā nogatavojas septembra sākumā, to novākšanas periods ir 3 nedēļas. Salīdzinoši izturīga pret vadaudu mikozi un pumpuru bakteriozi **. Augļus izmanto gan sulas ieguvei, gan eļļas ražošanai. Saldētu augļu atrāvuma indekss ir 71 ***. Komerciālos dārzos visvairāk audzētā šķirne.

* Augļu masa ir atkarīga no ūdens un barības vielu pietiekamības.

** Smiltsērkšķu izturība pret vadaudu mikozi Verticillium dahliae un pumpuru bakteriozi Stygmina sp., Pseudomonas sp. lielā mērā ir atkarīga no šķirnes piemērotības klimatam un no audzēšanas apstākļiem.

*** Saldētu augļu atrāvuma indekss norāda, cik procenti augļu nobirst no atlapota zara, kas sasaldēts līdz -25°C un nomests no 1 m augstuma uz masīva metāla virsmas. Tas ir būtisks rādītājs, atdalot augļus no sasaldētiem zariem. Jo lielāks indekss, jo tehniski vieglāk attīrīt augļus.

XL – divgadīgs, virs 80 cm

L – viengadīgs, virs 50 cm

LM – viengadīgs, 36 – 50 cm

M – viengadīgs, 21 – 35 cm

S – viengadīgs, 10 – 20 cm