Mēs pārdodam stādus tikai vairumā, sākot no 300 gab.

Latvijā mazumtirdzniecībā mūsu stādus var iegādāties:

www.heimanis.lv

www.piladzi.lv

www.zalenieki.lv

Par vēlmi iegādāties stādus lūdzu informējiet mūs savlaicīgi.

Līgumus par stādu iegādi slēdzam iepriekšējā gada oktobrī.

Rezervētie stādi pārziemo pie mums stādu audzētavā.

Mums ir iespēja tos uzglabāt neizplaukušus līdz 15. maijam.